Serveis

Les nostres solucions multidisciplinars ens permeten poder adaptar-nos a les necessitats del client en les nostres diferents àrees d’actuació.

Oferim solucions amb valor, solucions estratègiques amb alt valor afegit, solucions completes des de la planificació fins a la implementació i el posterior servei de manteniment tant de el maquinari com el programari. Són sempre solucions innovadores amb la millor tecnologia.

Instal·lacions

 • Instal·lacions de fibra òptica interior / exterior.
 • Cablejat estructurat, UTP, FTP CAT6 / 6a / 7.
 • Disseny, Construcció i condicionament de CPD.

Comunicacions

 • Securització de la xarxa interna.
 • Xarxes corporatives d’alta disponibilitat.
 • Disseny i implantació de tipologies de xarxa.
 • Optimització recursos xarxa LAN / WAN.
 • Xarxes sense fils, Wifi, Wimax, Mesh.
 • Comunicacions unificades, centraletes, VoIP.

Sistemes

 • Disseny i implantació a mida.
 • Virtualització de sistemes amb Vmware.
 • Virtualització d’escriptoris amb Citrix.
 • Disseny i implantació de solucions Exchange, SQL, Active Directory.

Seguretat

 • Perimetral, firewalling, antivirus.
 • Seguretat en sistemes i xarxes.
 • Auditories disaster recovery, test d’intrusió, multi scan de vulnerabilitats, Anàlisi Forense.
 • Alta disponibilitat.
 • Anàlisi de trànsit, monitorització, alertes.

Microinformàtica

 • Subministrament, implantació.
 • Manteniment i actualitzacions.
 • Auditories i inventariat.
 • Servei gestionat.

Suport tècnic

 • Suport 24x7x365.
 • Assistència amb SLA s de 4h.
 • Monitorització d’infraestructures IT.
 • Gestió remota serveis, borsa d’hores.
 • Web de gestió d’incidències.
 • Informes mensuals de SLA ‘s.